To display this page you need a browser with JavaScript support. DaiHaGia.com Directory
 Danh Bạ Thương Mại Việt Nạm Của DaiHaGia.com
   Số người dùng mạng lưới càng ngày càng tăng mau.  Tương tự như một quyển danh bạ, Một cách điện tử; Mạng lưới Thương Mại Việt Nam, một chi nhánh của DaiHaGia.com, là nơi cần thiết và rất quan trong trọng thế giới thương mại của người Việt Nam chúng ta.  Nơi đây, một cách dễ dàng và mau chóng, mọi thương gia có thể nạp móc nối mạng lưới cơ sở của ḿnh vào để phổ biến ra toàn thế giới.  Giúp tất cả mọi người biết đến và t́m tới cơ sở thương mại của qúy vị dễ dàng và mau chóng.
   Các người sử dụng và dùng các dịch vụ thương mại có thể xếp hạng và sẽ gây sự tín dụng cho những người khác.   Mạng lưới Danh Bạ Thương Mại Việt Nam c̣n cho biết mỗi mạng lưới đă được coi bao nhiêu lần, xếp hàng thứ mấy so với những mạng lưới khác. 
   Một cách nhanh chóng và hữu hiệu, khi dùng nút  T́m Kiếm phiá trên bên tay phải, để t́m các chữ đặc biệt trong các lời đăng.

  Gia nhập Danh Bạ Thương Mại Việt Nam rất dễ dàng và miễn phí:
1- Lựa một trong những nhóm dưới đây và bấm vào nhóm thương mại thích hợp nhất.
2- Bấm vào Gia Nhập.
3- Chọn một trong các lọai. Đánh vào tên của mạng lưới, Mạng Lưới và lời đăng quảng cáo. Bấm vào nút Gửi Đi,
Hoàn tất, Xin chúc mừng qúy vị.
 
Những Mạng Lưới Thông Dụng Nhất Hiện Nay
Mạng Lưới LầnCoi Xếp Hạng
538
488
269
160
144
Những Mạng Lưới Mởi Đăng Nhất Hiện Nay
Mạng Lưới Ngày
11/11/2002
10/19/2002
10/19/2002
10/16/2002
10/16/2002